• CE standard dcp fire extinguisher

    CE стандарден апарат за гаснење пожар

    Опис Апаратот за гаснење пожар е исполнет со средство за гаснење пожар со сув прашок. Средство за гаснење пожар е сув и лесен проток кој се користи за гаснење на пожар. Составен е од неорганска сол со ефикасност на гаснење пожар и мала количина на адитиви преку сушење, дробење и мешање за да се формира фин цврст прав. Користете компресиран јаглерод диоксид за да издувате сув прашок (главно содржи натриум бикарбонат) за да го изгаснете пожарот. Клучни специфицирани ...
  • Co2 fire extinguisher

    Co2 противпожарен апарат

    Опис Течниот јаглерод диоксид се чува во шишето за гаснење пожар. Кога работи, кога ќе се притисне притисокот на вентилот на шишето. Внатрешното средство за гаснење на пожар јаглерод диоксид се прска од сифонската цевка низ вентилот на шишето до млазницата, така што концентрацијата на кислород во зоната на согорување брзо паѓа. Кога јаглерод диоксидот достигне доволна концентрација, пламенот ќе се задуши и ќе се изгасне. Во исто време, течниот јаглерод диоксид w ...